laimamogeniene.lt
Su Kovo 11-ąja
Tą vakarą, kaip ir daugelis, sustingę žiūrėjom i televizoriaus ekraną. Ar įvyks? Ar paskelbs?…TAIP! Lėtai kylanti trispalvė uždengia sovietinį LTSR herbą… Vėliava ne nusileido, kaip uždanga, spektakliui pasibaigus, o pakilo. Kyla kaip saulė, pagalvojau tada, - geras ženklas… Susikibę ir iškėlę į viršų rankas, signatarai skanduoja LIE-TU-VA. Ir mes visi kartu su jais! Neapsakomo