lag-zrinskagora-turopolje.hr
Objavljen natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci