lacko.me
Server a linuxová učebňa
Pôvodne som chcel túto stránku rozdeliť na dve a každej téme venovať samostatnú stránku. Nakoniec som si to rozmyslel, keďže obe témy spolu úzko súvisia. V podstate server, tak isto ako aj pracovné…