lacko.me
Šablóna – polročné známky
Medzi prácu majstra odbornej výchovy patrí aj pravidelné informovanie o prospechu žiaka triedného učiteľa. Minimalne pred polrokom a koncom roka sa odovzdáva výkach vymeškaných hodín a výslednej zn…