lacko.me
Tvorba
Už od strednej školy som sa zapájal do rôznych aktivít podľa svojich možnosti, skúsenosti a záujmu. Prevažne nešlo o krkolomné projekty plné peňazí, skôr išlo z mojej strany o rozumné využitie voľn…