lacko.me
Obľúbená činnosť dospelých? Ohováranie!
Nedalo mi to, ale musel som o tom napísať. Niektorí ľudia majú zvláštnu formu dokazovania si svojej pravdy. A čo že sa stalo? Môj starší článok porovnávajúci prácu učiteľa a majstra vzbudil nečakan…