kyotojapanguide.com
Kyoto Sakura Report, April 2, 2015 - Kyoto Japan Guide
Long Kyoto sakura report today from Kiyomizu-dera Temple, To-ji Temple, the Kamogawa River near Gion Shijo Station, Tatsumi-dori Street, and Hirakata City.