kwentongtambay.com
sari-saring putok
halo-halo ang amoy dito pag winter, iba-ibang variations: may putok ng gumising at hindi naligo at may putok ng hindi naligo at pinawisan. pinakamalupit yung putok ng gumising at hindi naligo tapos…