kwentongtambay.com
like a clock whose hands are sweeping
//embedr.flickr.com/assets/client-code.js ang buhay ay parang chubibo, sabi ni mang boy. kung minsan, nasa itaas ka, kung minsan naman ay nasa ibaba. walang patid ang pag-ikot hanggang sa matapos a…