kwentongtambay.com
dogzilla
ang tanghalian ngayon ay hatid sa inyo ng Dogzilla – “Not Your Typical Wiener”. i had a yaki dog. “what is a yaki dog?”, ang tanong ni mang boy. well mang boy, a yaki …