kwentongtambay.com
balang araw, babalikan ng tadhana si presidente kulay dalanghitang mukha
ang kurbada ng masanling na sansinukob ay mahaba, ngunit ito’y bumabaluktot patungo sa katarungan