kwentongtambay.com
Adam ate the apple, and our teeth still ache
dear unkyel batjay, pagkatapos ko pong kumain ng tanghalian kanina ay biglang natanggal ang pasta ko sa ngipin at bigla po itong sumakit. matindi po ang hapdi at halos mahimatay ako sa sobrang saki…