kvinnesak.no
Visuell profil
NKF har hatt solsikken som symbol siden 1894. Solsikken var et kjent symbol for forkjemperne for kvinners stemmerett i USA siden 1867. Symbolet ble brakt til NKF og tidsskriftet Nylænde (i dag Femi…