kvinnesak.no
Vedtekter
Vedtekter for Norsk Kvinnesaksforening Vedtatt på landsmøtet 27. og 28.mai 1970. Revidert på landsmøtet 12. og 13. mai 1990, 17. april 2004, 6. april 2008, 10. mai 2014 og 16. juni 2018. Navn m.v. …