kvinnesak.no
Arbeidsutvalget og landsstyret
Arbeidsutvalget (AU) i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) utgjør NKFs daglige sentrale ledelse (sentralstyre). Landsstyret (LS) består av arbeidsutvalget og lokallagslederne. LS er høyeste organ mellom…