kvinnesak.no
Marit Nybakk
Marit Nybakk var Norsk Kvinnesaksforenings 31. leder fra 2016 til 2018. Hun er medlem av Arbeiderpartiet og var stortingsrepresentant for Oslo fra 1986 til 2017. Hun har vært leder for Forsvarskomi…