kvinnesak.no
Eva Kolstad
Eva Kolstad (1918–1999) var Norsk Kvinnesaksforenings 18. leder i perioden 1956–1968. Hun var foreningens mest markante lederskikkelse i etterkrigstiden og en pionér i likestillingskampen nasjonalt…