kvinnesak.no
NKFs ledere
Norsk Kvinnesaksforenings (NKF) leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte, representerer organisasjonen utad og leder både arbeidsutvalget og landsstyret. På stiftelsesmøtet i 1884 ble stortin…