kvinnesak.no
Lørdagsforedrag på Den Nationale Scene
Kvinne i musikkens tjeneste – Nina Grieg og 1800-tallets musikkliv Nina Griegs navn er uløselig knyttet til Edvard Grieg i folks erindring. Hun er blitt presentert som kone, inspirator og se…