kvinnesak.no
Likelønnslaboratoriet – skarpe hoder utfordres
Arbeidet for likelønn er svært sentralt for Kvinnesaksforeningen, og i 2018 var det ti år siden Likelønnskommisjonen avga innstilling. Utviklingen siden den gang har ikke vært imponerende. Vi ønske…