kvinnesak.no
Onsdag 15/1 Den nordiske likestillingsmodellen i et flerkulturelt Europa
Oslo kvinnesaksforening og Foreningen Norden Oslo inviterer til frokostmøte i Stiftelsen Fritt ords lokaler om den nordiske likestillingsmodellen i et flerkulturelt Europa. Norge og de andre nordis…