kvinnesak.no
Æresmedlemmer i NKF
Æresmedlemskap er Norsk Kvinnesaksforenings (NKF) høyeste utmerkelse, og ble første gang tildelt Camilla Collett på NKFs stiftelsesmøte i 1884. Siden da er æresmedlemskap tildelt en rekke av Norges…