kvinnesak.no
Rapport: Voldtekt og forebygging i Oslo kommune
Oslo Kvinnesaksforening har fått midler av OXLO – en by for alle for å skrive en rapport om voldtekt i Oslo kommune. Rapporten omhandler forebygging av voldtekt og viktigheten av et godt hjel…