kvinnesak.no
Høringsnotat om likelønn til Stortingets familie- og kulturkomité
Det var åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité 24.oktober 2019 i følgende sak: Statsbudsjettet 2020. (Prop. 1 S (2019-202) ) Randi Reese møtte for Norsk Kvinnesaksforening og tok opp li…