kvinnesak.no
Høring: Representantforslag om likelønn – fra ord til handling
Familie- og kulturkomiteen Høring Dokument 8:30 S (2018-2019) Representantforslag om likelønn – fra ord til handling Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling enten kvinner er i et…