kvinnesak.no
Jo, kvinners rett til selvbestemt abort før utløpet av 12. svangerskapsuke angripes
En av Kristelig folkepartis seire i forhandlingene om regjeringsplattform er, etter det vi har fått opplyst, at kvinner som før utløpet av tolvte svangerskapsuke ønsker å ta abort for å fjerne ett …