kvf.dk
Nyt møde i KVF Bronetværk - Jylland (N-V) den 26. september 2019
Der inviteres til nyt møde i Netværk for broer og bygværker - Jylland den 26. september 2019. Mødet holdes i Aars og der vil være velkomst ved Irene Thomasen og Henrik Jensen, Vesthimmerlands Kommune Dagens program vil byde på broforvaltning generelt, trafikkort, forhold til myndigheder og naboer - og ikke mindst mulighed for udveksling af erfaringer om