kvf.dk
Nyt møde i KVF Bronetværk - Jylland / Fyn (S-Ø) 24. september 2019
Der inviteres til nyt møde i Netværk for broer og bygværker - Jylland / Fyn (S-Ø) den 24. september 2019. Mødet holdes i Odense og der vil være velkomst ved Line Faxøe Lauridsen, Odense kommune. Dagens program vil byde på broforvaltning generelt, trafikkort, forhold til myndigheder og naboer - og ikke mindst mulighed for udveksling af erfaringer om