kvf.dk
KVF Netværksgruppe for Sjælland - Broer og bygværker
Kommunal Vejteknisk Forening har flere ERFA-/netværksgrupper indenfor forskellige vejtekniske områder, og vil med denne mødeindkaldelse gerne undersøge om der er interesse for at opstarte en lokal ERFA-/netværksgruppe for Broer og bygværker, som nu kører, om end sjældent, i VD regi. Første møde vil være for Sjælland, og der vil senere komme møder for Jylland/Fyn. Mødet foregår i