kvalitetsmagasinetlive.pausermedia.se
Laura Hartman - Kvalitetsmagasinet Live
Laura Hartman leder på uppdrag av Ardalan Shekarabi arbetet på Tillitsdelegationen som stöttar offentlig sektor att gå från detaljstyrning till tillitsbaserad styrning. Hon brinner för samhällsnyttig forskning och har lång erfarenhet av forskning och ledarskap i kunskapsorganisationer. Hon vill verka för forskningsbaserad beslut i samhället och var en av två forskare som faktagranskade Dagens Nyheters …