kupikupifm.my
Operasi Kerja Komuniti 96.3 (Kampung Pahu, Kampung Daramakan, Kampung Pinampadan, Kampung Dambai, Kampung Narawang)
Operasi Kerja Komuniti 96.3 at 5 kampungs on the 23rd and 24th April 2016 for Kampung Pahu, Kampung Daramakan, Kampung Pinampadan, Kampung Dambai and Kampung Narawang.