kulturnifront.hr
Čitalačka grupa Sebični gen - 4. sastanak
Ove srijede u prostorijama MO Tošina održati će se četvrti sastanak čitalačke grupe Sebični gen. Čitalačka grupa jedna je od aktivnosti u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates, organizirana s ciljem razvijanja kulture čitanja i poticanja kritičkog mišljenja. Na sastancima sudionici raspravljaju o pročitanim poglavljima knjige, njihovim interpretacijama, drugoj literaturi