kulturkompott.se
Mannen, Målaren, Myten
Kulturåret 2016 började bra med konstfilmen om Vincent van Gogh den 18 januari i Kulturhuset Hav och Land. Filmen skiljde sig något från tidigare konstfilmer. Förutom besök på konstmuseet i Amsterd…