kulturkokoska.rs
Epska poezija i kažnjavanje žena - Kultur!Kokoška
Naša epska poezija daje primere kažnjavanja „neposlušnih” žena koji uspešno leče nostalgiju za prošlošću i otkrivaju korene predrasuda sadašnjice.