kulturkokoska.rs
Dođi na večeru: Hanibal Lektor u stvarnom životu - Kultur!Kokoška
Kanibali možda postoje odvajkada, ali samo je jedan Hanibal Lektor. Otkrijte kako je ovaj lik nastao i koji su se stvarni kanibali ponašali slično njemu.