kula.rs
Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, "Иди види посете" лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске - Општина Кула
Текст Јавног позива Пријава за коришћење бесплатног аутобуског превоза „Иди – види посете”, избеглим и прогнаним лицима из Републике Хрватске која имају пребивалиште на територији АП Војводине Образац личне изјаве