kula.rs
Јавни позив за подношење програма за финансирање спортских манифестација - Општина Кула
Предмет позива је додела финансијских средстава ради реализације програма којима се остварује општи интерес у области спорта и то: организовање спортских манифестација у општини Кула , која се врши на основу квалитета понуђених програма. Текст јавног позива Образац