kula.rs
Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула - Општина Кула
Општинско веће општине Кула на седници одржаној дана 25. октобра 2018. године, донело је Решење о расписивању Јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и расписује Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула. Предмет јавног огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула,Прочитајте више