kula.rs
Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години - Општина Кула
Предмет конкурса јесте суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта. Текст конкурса Правилник Пријава Табела