kula.rs
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула - Општина Кула
Све потребне информације (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са наведеним непокретностима могу се добити од Комисије у Општинској управи Кула, Лењинова 11, у канцеларији број 202 на другом спрату, контакт телефон 025/751-125. Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овомПрочитајте више