kula.rs
Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања - Општина Кула
Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Кула, опреме и грађевинског материјала, на основу донетог закључка Општинског већа, број: 013-02-38/2017 од 24.јула.2017.године, и чл. 9., 10. и 11 Одлуке о коришћењу, одржавању и располагању покретним стварима у јавној својини општине Кула („Сл.општине Кула“ бр.2/2013), објављује јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својинеПрочитајте више