kula.rs
Нови конкурси АПВ и Управе за аграрна плаћања за пољопривреднике - Општина Кула
Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова. Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, подстицањем развоја и унапређивањем примарне пољопривредне производњеПрочитајте више