kula.rs
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2017. години - Општина Кула
Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је данас јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2017. години. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи. Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту пребивалишта, односноПрочитајте више