kula.rs
Рани Јавни увид - Општина Кула
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације туристичког локалитета „Водице″ к.о. Руски Крстур у општини Кула („Службени лист општине Кула“ број 4/2017), донета је на седници Скупштине општине Кула дана 28 фебруара 2017. године. Саставни део Одлуке је Мишљење о неприступању израде стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације туристичког локалитета „Водице″ к.о. Руски Крстур уПрочитајте више