kula.rs
Јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација у 2017.години - Општина Кула
На основу члана 6. Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Кула (Сл.лист општине Кула бр.8/2016), Председник општине Кула расписује јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација у 2017.години (редовних такмичарских активности спортских организација, школског спорта и спортских активности спортиста инвалида. Укупан износ финансијских средстава који ћеПрочитајте више