kula.rs
Бесповратна средства за пчеларство у износу до 50% од укупне вредности инвестиције - Општина Кула
Максималан износ бесповратних средстава: 300.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава: 50.000,00 динара, Бесповратна средства која се додељују по Конкурсу намењена су за: 1. набавку нових пчелињих друштава – максималан износ подршке до 100.000,00 динара; 2. набавку опреме за пчеларство-максималан износ подршке до 300.000,00 динара. Више информација о конкурсу можете погледати овде.