kss.mk
Секцијата на жени на КСС во кампања за еднаква работа, еднакви плати