kss.mk
Средба на членови на Извршниот одбор на КСС со г-дин Магнус Берге од МОТ