kss.mk
Се одржа третата синдикална школа во организација на КСС