kss.mk
КСС порачува: “Владата да се откаже од идејата за трансфер од јавен во приватен сектор”